Panimula tungkol sa mga networking sites

Ang ibang kabataan ay pumupunta sa pangkat-pangkat ng kaibigan dahil nais nilang matanggap ngunit ang iba naman ay tila yaong mapag-isa na mas nangangailangn ng attensyon lalo na sa pagkatutu.

Kabilang din dito ang mga lagom na mula sa layunin at resulta ng pag-aaral na isang basehan ng konklusyon at rekomendasyon ng mga mananaliksik ukol sa suliranin. Ang mga koneksyong ito ay makatutulong upang mapalawak pa ang mga koneksyong mabubuo pa sa hinaharap Bax, n. Ninanais nyang maging ganap na malaya, maging aprobado man o hindi ng kanyang guro o magulang ang ugaling ipinapakita nya.

Mas magiging magandang mapagkunan ng impormasyon ang laybrari kong may mga kompyuter ito na nakakonekta sa internet na maaaring gamitin ng mga mag-aaral.

Paglalahad ng Sariling Pag-aaral. Ayon pa sa kanya ang oras na ginagamit ng mag-aaral sa facebook ay sapat na upang maubus ang dapat nang nakalaan sa mga extra-curricular na aktibidad sa paaralan.

Tolentino, ang kagustuhan o nais ng isang tao na makipag-usap sa kanyang pamilya o kamag-anak ang maaring magtulak sa kanya upang gumamit ng isang SNS. Kongklusyon Ayon sa panayam at nakalap na impormasyon ng mga mananaliksik, ang SNS ay isang instrumento. Hinango Enero 02, mula sa http: Anu-ano ang mga epekto nito?

Social Media at ang Modernong Pilipino

Ito ay iloloob sa input. Sa moral na aspeto, ang paggamit nito ay maaring maidulot ng kagustuhang mapanatili ang koneksyon sa pamilya, buhayin sa pamamagitan ng trabaho at mapanatili ang relasyon ng pamilya at ng significant others Dizon, Bilugan lamang ang letra ng iyong kasagutan.

Ito ay isinagawa mula Enero hanggang Marso ng ikalawang semester ng akademikong taon Joan Alarcon Monforte na nagbigay oportunidad na matuto ang mga mananaliksik sa pamamagitan ng hamong ito.

Hinango Pebrero 23, mula sahttp: Ito ay pinasasagutan sa bawat isa at inorganisa ang mga porsyento ng nakalap na datos gamit ang tabyular na pagpapahayag pakatapos ng deskriptib at masusing pagsasalin at pag-aanalisa sa mga impormasyong nakalagay dito.

Sa pag-abot nila sa kanilang tugatog, ang populasyon ng computer users ay tumaas ng lubos McConnell, Panimula Ayon sa tala, mayroon humigit kumulang 45 pangunahing SNS ang aktibong sinasalihan ng mga mamamayan ng mundo ngayon.

Ang pangatlo ay ang knowledge-acquistion components na kung saan ang utak ay pumipili sa mga bagong kaalamang ating nakukuha. Malalaman nila ang epekto ng social networking site na kanilang pakikipagkapwa at pag-aaral.Social Networking A social networking service is an online service, platform, or site that focuses on facilitating the building of social networks or social relations among people who, for example, share interests, activities, backgrounds, or real-life connections.

Ang mga social networking sites ay mga serbisyong web-based na pinahihintulutan ang mga indibidwal na gumawa ng pribado o pampublikong profayl sa loob ng sistema; pinahihintulutan ang mga gumagamit na makita ang listahan ng kanilang mga koneksyon at makita ang mga ginagawa ng iba pang tagatangkilik ng sistema (Boyd & Ellison, ).

Isang pagaaral tungkol sa kabutihang dulot ng social networking site 1. Isang Pagaaral Tungkol sa Kabutihang Dulot ng Social Networking Site Panimula Social Networking site ay nakakapang akit ng pansin ng mga akademiko at industriyal na mananaliksik sa pamamagitan ng iba’t ibang gamit nito.

SNN: Social Networking Ngayon

Ang aming pananaliksik ay maaaring maging gabay sa mga mag-aaral ukol sa paggamit ng mass media upang malaman ang mga balitang napapanahon. PANIMULA Sa modernong panahon, malaki ang naging gampapanin ng mass media at social networking sites sa pagakalat ng balita hinuhubog nito ang interest at hilig ng mga kabataan ng mga mag aaral.

PANIMULA Sa gitna ng krisis di maikakaila na ang kahirapan ang pinakamatinding suliranin. Lahat ng tao ay nararanasan ito, partikular na ang mga kabataang Pilipino.

Mula sa mga nakuhang resulta at nalutas na suliranin naipakita ang kabutihang dulot ng mga social networking site sa pakikipagkapwa at pag-aaral ng mga estudyante ng koleheyo ng Edukasyon kayat inenerikumenda ng mga mananaliksik na mapagtuunan ng pansin ang pagtutro sa Unibersidad na maaaring magbigay kamalayan sa mga mag-aaaralsa mas.

Download
Panimula tungkol sa mga networking sites
Rated 5/5 based on 47 review